วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

15 ธ.ค. 65 เวลา 8.00 - 16.00 น.