วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค 2/2562

วันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค 2/2562

11 ก.พ. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

วันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค 2/2562