วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค

31 ม.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค