วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา

6 ม.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา