คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Engineering ข่าว & กิจกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ มีสองสาขาคือ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สนใจติดต่อสมัครได้ที่
1. สมัครออนไลน์ : https://is.gd/SVfIYQ
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเชียงราย สมัครได้ทุกวัน - เวลาราชการ 08.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)