คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ผลงงานคณะ

Faculty of Engineering ผลงงานคณะ

โครงการ SCB Challenge จัดโดย ธ.ไทยพานิชย์

1. โครงงาน ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2552 ปีที่ 4
โครงงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง "ก๊าชชีวภาพเชื้อเพลิงสำหรับผลิตข้าวแต๋นแฟนตาซี เพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนบ้านหนองหม้อ" ได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. โครงงาน รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2553 ปีที่ 5
โครงงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง " เครื่องผลิต ไบโอดีเซล พลังงานหมุนเวียนเพื่อชุมชน "

3. โครงงาน ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ปีที่ 9
โครงงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง "พลังน้ำบวกพลังใจกลับไปช่วยชุมชนชาวเขา" ได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4. โครงงาน ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ปี 11
โครงงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง "ตะบี้ตะบัน ส่งน้ำ เพื่อชุมชน" ได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี