คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Public Health ข่าว & กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 10 มิถุนายน 2562 พิธีมอบเข็มวิทยะฐานะชั้นปีที่ 4  และพิธีมอบเสื้อกาวน์ เข็มชั้นปีที่ 2 พิธีมอบเข็มวิทยะฐานะชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์ เข็มชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 15 กุทภาพันธ์ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย  ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ... คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 12 กุทภาพันธ์ 2562 กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรมมอบถุงผ้า กิจกรรมมอบถุงผ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 6 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CPR Challenge กิจกรรม CPR Challenge คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 28 กันยายน 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 2 มีนาคม 2561