คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Oriental Medicine ข่าว & กิจกรรม ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan

ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan

ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan

คณาอาจารย์ คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงานวันที่ 3 ช่วงบ่าย เข้าเยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan (武汉国医堂医院)