คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ติดต่อคณะ

Faculty of Oriental Medicine ติดต่อคณะ

บุคลากรคณะแพทย์ตะวันออก

 

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย
โทร. 053-170-333-3 ต่อ 2181