คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ติดต่อคณะ

Faculty of Oriental Medicine ติดต่อคณะ

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

โทร. 053-170-333-3 ต่อ 2181