คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Oriental Medicine ข่าว & กิจกรรม พิธีีไหว้วันตรุษจีน

พิธีีไหว้วันตรุษจีน

พิธีีไหว้วันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ได้ทำพิธีไหว้เนื่องในวันตรุษจีน

โดยมี รศ.ดร.วีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ เป็นประธานในการทำพิธีไห้วตรุษจีน