คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Oriental Medicine ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

6 พ.ค. 65 เวลา 8.00 - 16.00 น.