คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Oriental Medicine ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒

27 เม.ย. 63 เวลา 8.00 - 23.30 น.