คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Oriental Medicine ปฏิทินการศึกษา วันสอบปลายภาค 2/2562

วันสอบปลายภาค 2/2562

2 มี.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

วันสอบปลายภาค 2/2562