คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ติดต่อคณะ

Faculty of Nursing ติดต่อคณะ

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
โทร. 053-170-331-3. ต่อ ฝ่ายธุรการ 2670, 2672