คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Business Administration ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้้นปีที 3 และ ชัั้นปีที่ 4

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้้นปีที 3 และ ชัั้นปีที่ 4

31 ส.ค. 66 เวลา 8.00 - 16.00 น.