วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2566 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์

Apply Date: 19 Jul 2022 - 30 Jun 2023
Bachelor Degree

Faculty of Public Health
Bachelor of Public Health Program
Bachelor of Public Health Program
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
View Course Detail