Faculty of Public Health วิทยาลัยเชียงราย

Bachelor Degree

Bachelor of Public Health Program
Bachelor of Public Health Program

Bachelor of Public Health Program - 4 years

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.

Career Path
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิชาการสุขาภิบาล
• นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
• นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย
• เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข
• เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข
• อาจารย์


• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
• มีการเรียนแบบ Buddy Learning “เพื่อนจบเราจบ”ช่วยให้นักศึกษาสำเร็จไปด้วยกันทั่งรุ่น
• มีการฝึกปฏิบัติจริงทุกเทอม ฝึกงานจริงที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
• จบมาได้รับวุฒิตรงสายงาน (ส.บ.) ซึ่งเอื้อต่อการสอบบรรจุเข้ารับราชได้

Degree (Full) Bachelor of Public Health Program
Degree (Short) B.P.H
Credits 133 Credits
Tuition Fee 35,000 THB
Tuition Fee (Throughout Course) 280,000 THB
Student Loan 35,000 THB
Languages จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย