วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2566 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทย์ตะวันออก

Apply Date: 20 Jul 2022 - 31 Jul 2023
Bachelor Degree

Faculty of Oriental Medicine
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทย์ตะวันออก
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
View Course Detail