วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียนวันอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียนวันอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563