วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียนวันอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียนวันอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563