วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2567 : Examination

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ #สอบตรง #รอบ 1 ปีการศึกษา 1/2567

Apply Date: 19 Jul 2023 - 22 Nov 2023
Exam Date: 25 Nov 2023  |  Exam Date: 25 Nov 2023
Bachelor Degree

Faculty of Nursing
Bachelor of Nursing Science Program
Bachelor of Nursing Science Program
Examination
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ #สอบตรง #รอบ 1 ปีการศึกษา 1/2567
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail