วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2566 : Examination

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ #สอบตรง #รอบ 1 ปีการศึกษา 1/2566

Apply Date: 21 Jul 2022 - 24 Nov 2022
Exam Date: 26 Nov 2022  |  Exam Date: 26 Nov 2022
Bachelor Degree

Faculty of Nursing
Bachelor of Nursing Science Program
Bachelor of Nursing Science Program
Examination
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ #สอบตรง #รอบ 1 ปีการศึกษา 1/2566
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
View Course Detail