วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2567 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์

Apply Date: 19 Jul 2023 - 30 Jun 2024
Bachelor Degree

Faculty of Public Health
Bachelor of Public Health Program
Bachelor of Public Health Program
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail