วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2566 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Apply Date: 19 Jul 2022 - 30 Jun 2023
Bachelor Degree

Faculty of Engineering
Electrical Engineering
Bachelor of Engineering Program
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
View Course Detail
Bachelor Degree

Faculty of Engineering
Mechanical Engineering
Bachelor of Engineering Program
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
View Course Detail