วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2567 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะแพทย์ตะวันออก

Apply Date: 19 Jul 2023 - 30 Jun 2024
Bachelor Degree

Faculty of Oriental Medicine
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะแพทย์ตะวันออก
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail