วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2567 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Apply Date: 19 Jul 2023 - 30 Jun 2024
Diploma Program

Faculty of Nursing
Certificate Program of Practical Nurse (PN)
Certificate Program of Practical Nurse (PN)
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail