วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2566 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Apply Date: 19 Jul 2022 - 30 Jun 2023
Diploma Program

Faculty of Nursing
Certificate Program of Practical Nurse (PN)
Certificate Program of Practical Nurse (PN)
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
View Course Detail