วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เยี่ยมชมหน่วยบำบัดทดแทนไต ณ โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน

คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เยี่ยมชมหน่วยบำบัดทดแทนไต ณ โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน

Faculty of Nursing Chiangrai College

คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

เข้าเยี่ยมชมหน่วยบำบัดทดแทนไต ก่อนนำนักศึกษาฝึกปฎิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน 

ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566