วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ "การศึกษาไทยในยุค 4.0 และแนวโน้มในวิชาชีพคูร"

นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ "การศึกษาไทยในยุค 4.0 และแนวโน้มในวิชาชีพคูร"

Graduate School Chiangrai College

              นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "การศึกษาไทยในยุค 4.0 และแนวโน้มในวิชาชีพคูร"         วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562   ณ ห้องจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดเชียงราย  โดย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขานุการครุสภา