วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ 

http://www.crc.ac.th/th/about-us/work-with-us/20