วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพย์ตะวันออก

คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล