วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

Faculty of Nursing Chiangrai College

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

เรื่อง กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 3Ds and Fall : บทบาทพยาบาล

(The 3Ds: Dementia, Delirium, Depression and Fall: Nursing Roles)

30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม

 

ค่าลงทะเบียน   - บุคคลทั่วไป 600 บาท

                        - ศิษย์เก่า บุคลากรวิทยาลัยเชียงราย   500 บาท

*** หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 5 หน่วยคะแนน ***

 

ชำระค่าลงทะเบียน   ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 437-083354-3

ชื่อบัญชี นางสาวพุทธชาด แก้วยา

                         *** กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน เพื่อยันยันการเข้าร่วมประชุม ***

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม click >> https://sites.google.com/view/nursecrcconference2021/home

สนใจสมัคร click >> shorturl.at/DMQ57

ส่งหลักฐานการเงินเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม click >> shorturl.at/tIN78