วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน

Faculty of Nursing Chiangrai College

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย


เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

อันเนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19