Faculty of Engineering วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

Faculty of Engineering News & Activities คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สมัครได้เเล้วถึง 30 มิถุนายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สมัครได้เเล้วถึง 30 มิถุนายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สมัครได้เเล้วถึง 30 มิถุนายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

แผนการเรียนวันอาทิตย์วันเดียว หลักสูตรเทียบโอน เรียน 3 ปี

รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (สามารถยื่นเอกสารตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนได้)

เรียนจบสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุยายน 2563

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านระบบออนไลน์ http://www.crc.ac.th/th/admission/admission-course/Engineer

2. สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเชียงราย ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น. (ไม่มีวันหยุดราขการ)