คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Oriental Medicine ข่าว & กิจกรรม ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine

ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine

ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine

คณาอาจารย์ คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงานวันที่ 3 ช่วงบ่าย เข้าเยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine (云梦县中医院)