คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดย อ.พรพิมล กรกฏกำจร และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3 ร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม      ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์