คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดย ผศ.กฤติกา ธรรมรัตนกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์