บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Graduate School ปฏิทินการศึกษา วันปิดภาคการศึกษา

วันปิดภาคการศึกษา

ปิดภาคการศึกษา 2/2561

4 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.