คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Engineering ข่าว & กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ปีการศึกษา 2565

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ 

หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว 3 ปี

มีสองสาขา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้


สนใจติดต่อสมัครได้ที่

1. สมัครออนไลน์ : https://is.gd/SVfIYQ

2. สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเชียงราย สมัครได้ทุกวัน - เวลาราชการ 08.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)