คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Business Administration ปฏิทินการศึกษา วันปิดภาคการศึกษา 2/2562

วันปิดภาคการศึกษา 2/2562

9 มี.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

วันปิดภาคการศึกษา 2/2562