วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สามารถเลือกคณะที่ต้องการสมัครเรียน และกรอกข้อมูลของนักเรียน เพื่อทำการสมัครเรียนค่ะ
เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)" เพื่อทำการชำระค่าสมัครเรียนที่ธนาคาร

หากต้องการศึกษาวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @ChiangraiCollege

ปีการศึกษา ปี 2563 : รับตรง

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เทอม 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ช่วงการรับสมัคร: 1 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63
ปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เทอม 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียดหลักสูตร