วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สนใจสมัครเรียน หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สามารถเลือกคณะที่ต้องการสมัครเรียน และกรอกข้อมูลของนักเรียน เพื่อทำการสมัครเรียนค่ะ
เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)" เพื่อทำการชำระค่าสมัครเรียนที่ธนาคาร

หากต้องการศึกษาวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @ChiangraiCollege

ปีการศึกษา ปี 2565 : รับตรง

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ช่วงการรับสมัคร: 1 ส.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
ปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ดูรายละเอียดหลักสูตร