วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

รับสมัครพนักงานธุรการ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน รับสมัครพนักงานธุรการ
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป จนถึงปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร ภาษาไทยอยู่ในระดับดี
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับอ่านออกเขียนได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
เอกสารสมัครงาน หลักฐานการสำเร็จการศึกษา
ทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชน
วิธีการสมัคร หากสนสนใจสมัครงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ไพโรจน์ อุตศรี เบอร์โทรศัพท์ 089-7595985
เปิดรับสมัคร 2562
ปิดรับสมัคร 2562