วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา - จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
- จบสาขาวิชาภูมิทัศน์ พืชสวน หรือสาาขาอื่นที่เกียวข้อง
ประสบการณ์ - มีความสามารถในการดูแลไม้ดอกไม้ประดับและพืชสวน
- มีความรับผิดชอบ และวางแผนการทำงานได้
- สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
(อัตราคค่าตอบแทน 13,000 บาท/เดือน)