วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาธารณสุข

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาธารณสุข
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
2.จบปริญญาโท ด้านพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์สอนและงานวิจัย จะรับพิจารณาเป็นกรณ๊พิเศษ