วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาธารณสุข

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาธารณสุข
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา 1.จบปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขา วทบ.สาธารณสุขชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุข
2.จบปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1. ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข (ถ้ามี)
2. มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์) (ถ้ามี)
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ลำดับที่ 1 - 3 ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัคร 2566