วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม โครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไป

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

โครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตร “อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับบุคคลทั่วไป”

ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2562

จัดโดย คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

 

ระยะเวลาอบรม

เริ่มอบรมวันที่ 17 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2562

อบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น – 10.30 น
                      เวลา 11.00 น – 12.30 น

ค่าธรรมเนียมการอบรม

อบรม 30 ชั่วโมง 3,500 บาท (รวมตำราเรียน)

โปรโมชั่นพิเศษ

-สมัครพร้อมเพื่อนมา 4 จ่าย 3

-สำหรับบุคลากรภายในวิทยาลัยเชียงรายลดครึ่งราคา

สถานที่อบรม

อาคาร 9 ชั้น 2 ห้องเรียนคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

วิธีการสมัคร

1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ goo.gl/EH7ZJS หรือ  สแกน QR Code

2.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและเก็บหลักฐานไว้

3.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวิทยาลัยเชียงราย เลขที่บัญชี 539-0-06136-5 โดยระบุว่า “ค่าลงทะเบียนอบรมภาษาจีน” แล้วตามด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครลงในใบ pay In ของธนาคาร หรือ โอนผ่าน mobile banking

4.สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานในสมัครและหลักฐาน การโอนเงิน ผ่าน inbox  มาที่ goo.gl/EH7ZJS

5.ในวันเปิดเรียนให้ผู้เรียนนำหลักฐานการสมัครและหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาแสดงก่อนเข้าเรียน