วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 11

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 11

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 11 พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ