วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม LIVE พีธีมอบหมวกและเข็ม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

LIVE พีธีมอบหมวกและเข็ม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

LIVE พีธีมอบหมวกและเข็ม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560

ก้าวย่างสู่วิชาชีพ... พยาบาลอย่างแท้จริง กับพิธีมอบเข็มสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลทุกท่าน และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ