วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม อบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Warehouse Management System) วันที่ 29 ม.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561 ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาช่าติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย