วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง

วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง

วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีถวายราชดุดี เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องโถงสมเด็จย่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย


โดยพิธีการ ดังนี้

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเชียงราย พร้อมด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย เยอรมัน ยืนพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถงสมเด็จย่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนถวายเครื่องสักการะ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้

จากนั้น ประธานในพิธีอ่านอาเศียรวาทถวายราชสดุดี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายการโค้งคำนับ/ถอนสายบัว

ต่อจากนั้น ประธานในพิธี พร้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

ในเวลาต่อมา ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  ร่วมลงนามถวายพระพร ตามลำดับ เสร็จพิธีร่วมบันทึกภาพ


ชมประมวลภาพได้ที่นี่